Saturday, March 1, 2008

Transparència

La crisi del les hipoteques, la crisi de liquiditat i la crisi a Alemanya convergeixen en un mateix punt; cal un major control en el món de les finances i una major transparència dels bancs. Això vol dir, efectivament, despeses; auditories, mecanismes de control adequat, acords per a la reducció de guanys, revisió de codis de conducta, publicitat i probablement el compromís per a una millor formació social (periodisme, educació secundària) en temes economico-financers. Precisament si es vol contrarrestar la crisi de confiança generalitzada i les temptacions de polítics i apocalíptics per a crear organismes supranacionals plenipotenciaris i inútils cal que els bancs moguin fitxa.

No comments:

Post a Comment