Saturday, January 5, 2008

Lloguer

Comentàvem amb un germànic el preu del lloguer dels pisos. El sorprèn com de cars són els lloguers. Li parlo del poc mercat, de l'especulació i de la por real de molts propietaris als inconvenients del lloguer. No se'n sap a venir. La decència de base alemanya fa que la gent ni vulgui mantenir pisos buits ni deixi de pagar el lloguer ( a Germània també n'hi ha de gent pobre). I la força i l'eficàcia de l'Estat hi és al darrera en cas que aquest compromís bàsic es trenqui.

No comments:

Post a Comment