Monday, January 7, 2008

CADA MOCADOR PALESTÍ

Després de llegir el llibre Els Jueus de Paul Johnson reafirmes un parell de coses ; la primera és que l'antisemitisme és un monstre vell, pudent i ben viu. I la segona és que la posició emotiva del jovent europeu contra l'Estat d'Israel- semític i monoteïsta- i a favor d' àrabomusulmans- semítics i monoteïstes també - s'entén només gràcies a un capriciós i sostingut desconeixement.

No comments:

Post a Comment