Friday, December 28, 2007

PLANS D'ESTUDI

Dels zero als tres anys amor.
Dels tres als cinc anys se'ns hauria d'ensenyar a menjar, parlar, lluitar i protegir-se, ser càlid.
Dels sis als deu; càlcul, lectura, explicar històries, entendre el que llegim i una varietat estimulant d'activitats des del teatre a la pintura passant per l'handbol i la dança.
Dels deu als catorze: memòria, agendes i una mica de patiment. Activitats a la muntanya, durant la nit, competició.
Dels catorze als divuit història, Grècia i Anglaterra, l'amor i boxe.
Dels divuit als vint-i-dos; enginyeries, tercera llengua, esperit emprenedor o coneixement teòric seriós, sexe.
Dels vint-i-dos als vint-i-cinc ; viatges, pobresa, beure ginebra, estimar i la llavor per millorar.
Dels vint-i-cinc als trenta; feina, fills, moral , aprendre a cuinar i política internacional.
Més endavant, encara no ho sé.

No comments:

Post a Comment