Sunday, April 5, 2009

PUBLICITAT II

Quan insistim que cal una menor implicació de les institucions públiques és perls efectes gens raonables que provoquen. De les banderes i banderetes que pengen dels fanals de les principals artèries de la ciutat de Barcelona, qui en pot ser usuari? Una institució sense problemes de pressupost. Una institució pública, doncs. De manera que un format de comunicació tan car alhora que tan visible acaba sobrevivint i semblant rentable gràcies als esforços de les institucions amb un forat a la butxaca.

No comments:

Post a Comment