Friday, March 27, 2009

BOLONYA

Quan el problema és un altre del que es presenta val la pena de posar-hi una mica d'informació per diluir la contaminació. Val la pena d' escoltar en Sanchis i també en Cullell encara que per raons diferents. Que poc a poc l'opinió pública surti dels llocs comuns és molt bona senyal.

No comments:

Post a Comment