Saturday, November 1, 2008

VIOLÈNCIA

La literatura de descripció amorosa ha omplert volums. Normalment ha estat molt més comprensible quan ha donat exemples concrets enlloc d'intentar fer-ne descripcions olioses. Jo crec que puc fer la meva aportació ara i avui. Sents amor per algú quan també batega un impuls de violència dins teu que et duu a pensar en què passaria si algú li fes mal a la persona que estimes i l'obligació moral que tindries d'exercir un dolor similar. Després hi ha l'autocontrol i la llei. Però que un ciutadà tranquil i ben alimentat estigui alerta i disposat a saltar es dóna només quan algú s'ha situat en la més elevada posició emocional i et fa por que mai l'hagis de defensar.

No comments:

Post a Comment