Sunday, November 2, 2008

NUMEROS II

Un argument polític per aclarir què volen dir realment les dretes i les esquerres seria saber quin nombre de militants de cadascun dels partits cobra en diner públic.

No comments:

Post a Comment