Friday, August 15, 2008

GENT BONA

Sí que n'hi ja. És un argument bastant difícil de combatre quan hi ha qui et parla d'activisme i voluntariat. Pots respondre que això no ho resoldrà tot. Poden parlar de generositat, capacitat de treball. Pots intentar-ho evitar proclamant que el teu treball reporta impostos i aquests s'utilitzen per fins socials. Pots insinuar que sempre hi ha una part social- fomrar part d'una assemblea, d'un partit, d'un associació... I després hi ha els que una tarda de Divendres van ajudar a algú sense que ningú se n'adoni, ni els homenatgi.
Per cert gran article d 'en Tremosa en part relacionat amb la ganduleria intel·lectual.

No comments:

Post a Comment